Kancelaria Radców Prawnych

gallery/logo_kirp_wersja_cz_b_1

Dr Lewandowski, Majcherek i Wspólnicy Spółka Partnerska

Nasz Zespół

Łukasz Szymon Majcherek
partner

e-mail: l.majcherek@drlewandowski-kancelaria.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, radca prawny od 2008 r. Ukończył aplikację sądową w Poznaniu w 2007 r, następnie pracował jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Od otrzymania uprawnień zawodowych radcy prawnego prowadzi własną działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego, był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Izbie Skarbowej w Lesznie - Biurze Krajowej Informacji Podatkowej oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Zainteresowanie zawodowe to w szczególności prawo cywilne w tym prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowanie egzekucyjne, prawo spadkowe, prawo handlowe, prawo zobowiązań, a także kwestie związane z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi, ubezpieczenia majątkowe, obronność, przejęcia mienia.
 
 

Kamila Lewandowska
partner
e-mail: k.lewandowska@drlewandowski-kancelaria.pl

 

 

dr Tomasz Lewandowski 
partner
e-mail: t.lewandowski@drlewandowski-kancelaria.pl

 

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, trener i wykładowca na szkoleniach kierowanych do sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów organizowanych przez Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie (wydawcę Systemu Informacji Prawnej Lex). Koordynator Biura Prawnego MPGM S.A. z siedzibą w Poznaniu. Członek Rady Nadzorczej w Szpitalu Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Autor ponad setki publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego. Współautor m.in. takich pozycji książkowych jak: „Kontrola administracji rządowej”; „Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników” czy „Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej”. Współautor Systemu Informacji Prawnej „Lex Navigator”, który jest powszechnie wykorzystywany w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie całego kraju; a także były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, związany z sądownictwem administracyjnym przez 10 lat, były ekspert prawny w Instytucie Badawczym Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, a także jest byłym koordynatorem Zespołu Radców Prawnych i Zamówień Publicznych w ZM GOAP w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe to w szczególności prawo samorządowe, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo budowlane, gospodarka odpadami, ochrona środowiska i ochrona przyrody, zagospodarowanie przestrzenne, prawo podatkowe, prawo celne, gospodarka mieszkaniowa, prawo energetyczne i atomistyka, gospodarka wodna, komunalizacja mienia, geodezja i kartografia, rolnictwo i leśnictwo, wywłaszczenia, zdrowie i ochrona zdrowia, prawo pocztowe, telekomunikacyjne, cudzoziemcy i repatrianci, status kościołów i związków wyznaniowych, prawo bankowe, własność przemysłowa i znaki towarowe, finanse publiczne.

gallery/lewandowska kamila3

 

 

 

 

 

Radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja specjalność administracja publiczna oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Autorka publikacji oraz glos z zakresu prawa administracyjnego. Współautorka komentarza do ustawy o kontroli administracji rządowej. Zainteresowania zawodowe to w szczególności prawo administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz pomocy społecznej, prawo działalności gospodarczej, prawo geologiczne i górnicze, prawo zagospodarowania przestrzennego oraz prawo budowlane, prawo oświatowe i szkolnictwo wyższe, finanse publiczne, a także prawo cywilne.

Elżbieta Ożga- Sieniawska

radca prawny

Ukończyła w 2007 r. aplikację sądową, jest byłym asystentem sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim prawo administracyjne, w tym prawo budowlane, prawo pracy, podatek od nieruchomości oraz podatki i opłaty lokalne, podatek ccp, transport drogowy, akcyza, prawo cywilne, prawo mieszkaniowe.

 

                                 

Anna Skowrońska

radca prawny

e-mail: a.skowronska@drlewandowski-kancelaria.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską w Poznaniu, a po zdanym egzaminie radcowskim została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Obecnie współpracuje z jedną z największych firm w Poznaniu świadczącą usługi na rynku nieruchomości, w której prowadzi sprawy związane w szczególności z prawem nieruchomości, prawem budowlanym oraz prawem mieszkaniowym. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim:

  • prawo rodzinne i opiekuńcze: rozwody, separacje, podziały majątków małżeńskich, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, przysposobienie,
  • prawo spadkowe: zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, 
  • prawo cywilne: sprawy o zapłatę, ustanowienie służebności (osobistej, gruntowej oraz przesyłu), zasiedzenie, odszkodowania i zadośćuczynienia, eksmisje, ochrona własności i posiadania,
  • prawo pracy: dochodzenie roszczeń wynikłych z dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zapłata wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, odprawy.

 

 

Andrzej Kusiak

doradca podatkowy

 

 

inżynier geodezji Zbigniew Bączek

PHU Pracownia Geodezyjna

 

Anna Linetty

POZ DOM-Biuro Obrotu Nieruchomościami 

 

Konsultant z zakresu prawa ochrony danych osobowych - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersystetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praktykujący od kilku lat Administrator Bezpieczeństwa Informacji, wpisany do ogólnokrajowego Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Uczestnik studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademi Nauk pt. Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

 

Nasza kancelaria oferuje w zakresie prawa ochrony danych osobowych następujący zakres czynności:
1) Sprawdzanie (audit) i ocena funkcjonowania podmiotu, który jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy o     ochronie danych osobowych pod kątem jej wymogów oraz wymogów jej aktów wykonawczych.
2) Weryfikacja systemu organizacyjnego podmiotu pod kątem ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
3) Wskazywanie ewentualnych uchybień w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz ich przetwarzania przez jednostkę. W tym badanie dokumentów wewnętrznych, weryfikacja umów.
4) Ustalanie newralgicznych punktów i zagrożeń w działalności jednostki pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
5) Tworzenie i weryfikacja Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wraz ze wszystkimi załącznikami zgodnie z wymogami ustawowymi.
6) Tworzenie umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz umów transferowych na przekazanie danych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7) Weryfikacja wiedzy i świadomości pracowników jednostki w zakresie ochrony danych osobowych.
8) Wdrażanie dokumentacji.


 

gallery/zdjęcie do dowodu 1